חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להצמיד אנשי אבטחה לאישים במקום שיש סכנה?

תשובה:

כאשר אישיים ואנשיבטחון מאויימים ונמצאים במקום או במצב של סכנה, או בספק סכנה, הרי מותר להצמיד להם אבטחה גם אם הדבר כרוך בחילול שבת.

פוסק: הרב אליהו אברזל

ספר: שו"ת דברות אליהו

מקור: חלק ב סימן כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה