חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חפצים שהושארו בבית כנסת או מקום ציבורי?

תשובה:

ראוי לתלות מודעה בבית הכנסת שכל המשאיר חפציו בבית כנסת, מקום ציבורי וכו',  הרי לאחר פרק זמן שיוגדר מראש יהיו הגבאים רשאים לנהוג כרצונם. ויש ליידע שלאחר הזמן הנקצב במודעה, כל הרוצה ליטול את החפצים יבוא ויטול ואין החפצים שייכים לגבאי המקום.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: השבת אבידה כהלכה

מקור: פרק ז סעיף ד

תשובה נוספת:

אם הונחו ספרים פרטיים בבית כנסת, או מגבת, סבון, שמפו וכו' אין עליו חובת השבה ולא יגע בהם, כיון שמסתבר שהונחו מדעת הבעלים, אלא אם כן נראה שעבר זמן רב ונשכחו ולכן אם יש בהם סימן יכריז על הנ"ל.
אולם אם אין בהם סימנים הרי המיקום אינו מהווה סימן כיון שכולם מניחים שם ולכן אם עבר זמן רב יש להניח שהבעלים התייאשו אפילו אם יש הם סימן ואז המציאה של המוצא.

פוסק: הרב רחמים פנחסי

ספר: אבידה ומציאה

מקור: פרק ב סעיף יט וראה הערה מז וראה שו"ע רסב, ה. (כדברי מר"ן רסב' ה)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה