חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כשיום השביעי של השבעה בשבת?

תשובה:

אם חל יום השביעי של השבעה בשבת, הנהיגו להפסיק  את האבלות אחר התפילה ומותר לו ללבוש בגד מכובס על ידי שילבשנו אחר בתחילה ואם אין לא אדם אחר אזי יכל ללובשו. לצורך גדול ליל שביעי גם ייחשב מקצת היום ככולו. נוהגים שלא לעלות לתורה בשבת שחרית אלא במנחה, ואם יש לו חיוב יש מתירים.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן כד' סעיף ה-י וראה הערה י. וכן סימן כג' סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה