חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם אבל בשנת אבל להיות מוזמן לסעודת פורים?

תשובה:

מותר לאדם אבל בשנת אבל להיות מוזמן לסעודת פורים אצל אחרים, בתנאי שלא יהיה מספר רב של משתתפים גדול מדי. וכן מותר לאחים האבלים ביחד לקיים יחדיו את סעודת פורים אם כך נוהגים לעשות בכל שנה.
וכן מותר למי שאבל שלושים או בתוך שנה להזמין אורחים לסעודה כפי שנוהג בכל שנה, רק שלא יהיה מספר גדול של משתתפים.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ז פרק ב סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה