חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל יכול לשמש כבעל תוקע ויכול להוציא את הציבור ידי חובה בתקיעת שופר בראש השנה?

תשובה:

אין מניעה הלכתית שאבל יתקע בשופר ויוציא את הציבור ידי חובה בתקיעתו. אלא שאין ראוי לו להוציא את הציבור בברכת  'שהחיינו', לכן מומלץ שייתקע תקיעות אחרונות.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי בימן מט

תשובה נוספת:

אבל לא יהא בעל תוקע בראש השנה כפי שאינו יכול לשמש כש"ץ בימים הנוראים.

ספר: קיצור שולחן ערוך

מקור: סימן קכח' סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה