חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל בתוך שבעה רשאי להשתתף בשמחת נישואי בנו?

תשובה:

האב רשאי להשתתף בנישואי בתו ובלבד שלא יאכל שם.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: יורה דעה חלק ב סימן קסט

תשובה נוספת:

האב רשאי להשתתף בחופה, ואחר כך ייכנס בשעת הסעודה לקבל ברכת מזל טוב מהציבור, אולם בשעת הסעודה כשהוא נמצא שם לא ירקדו ולא ישירו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ו סימן רלג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה