חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עושה אבל בשנת אבלות ראשונה בעת הזכרת נשמות?

תשובה:

אדם הנמצא בשנה הראשונה לאבילות, נוהגים שיוצא מבית הכנסת בשעת הזכרת נשמות.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד תפט, סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה