חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל שאין לו מנין רשאי ללכת לבית כנסת להתפלל שם?

תשובה:

אם אין אפשרות לאבל לארגן מנין בביתו, רשאי ללכת לבית כנסת הנמצא קרוב לביתו אף בתוך ג' ימים ראשונים. ואם בית הכנסת רחוק מביתו הולך אחר  ג' ימים (גשר החיים כא' סעיף יג ס"ק ו)
נראה שנסיעה במכונית דינו כמקום קרוב ויכול לנסוע לבית כנסת ולהתפלל כש"ץ ולומר קדיש, ויחזור מיד לביתו.   

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק א סימן תרצז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה