חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפגוע באברי ההולדה של אשה על מנת למנוע הריון או נטרול הפרעת פריון וכו'

תשובה:

השאלות ההלכתיות הנפוצות כיום סביב איסור זה, עוסקות במצבי פגיעה באברי ההולדה של האישה, כגון כריתת רחם או צריבת הרירית על רקע של דימומים בלתי פוסקים או כאבים הגורמים סבל משמעותי, צניחת רחם וכד'. וכן כריתה או קשירת חצוצרות בכדי למנוע הריון או לנטרל הפרעת פריון.

לית מאן דפליג שבמצב סכנת חיים כגון הסתבכות לידה, אם אין ברירה אחרת חובה להציל גם במחיר כזה, שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. כמו-כן, אישה שממילא אינה יכולה כבר ללדת, מטעמי גיל או בעיית פריון אנושה, אין איסור סירוס בכריתת רחמה (וזאת בניגוד לגבר) ונותר רק איסור חבלה. ולכן כשהדבר נצרך –מותר. אולם כל עוד האישה פורייה, ורק פעולה קיצונית יכולה למנוע צערה וסבלה, יש לשאול שאלת רב אשר ישקול האם ניתן להחיל כאן את העיקרון שבמקום חולי לא גזרו רבנן, ובפרט שהמטרה אינה לעקר אלא לפתור בעיה אחרת (להרחבה: יביע אומר,ט,אה"ע י"א; נשמת אברהם,אה"ע,ה,י"ד).   

גם כריתת שתי החצוצרות בכלל האיסור משום שמונעת אפשרות להרות באופן טבעי. אמנם האישה תוכל להרות ע"י הפריה חוץ-גופית, אבל יש כאן פגיעה בידיים באברי ההולדה, וסו"ס האפשרות הטבעית מתבטלת. אבל אם מתברר שהחצוצרות בעייתיות והן המשבשות הצלחת הריון (הידרוסלפינקס/סקטוסלפינקס) –מותר. אולם ככלל –אין למנוע הריון ע"י כריתה או חסימת חצוצרות, אלא בדרכים אחרות שאינן מעקרות בידיים והן זמניות והפיכות. אכן, במקרה שסכנה לאישה להרות עוד, או כאשר יש סיבה מיוחדת, יש אפשרות להתיר (בהתייעצות הלכתית) ע"י קשירתן (ציצ"א,י"ד,צ"ו) ועדיף ע"י סליל (Essure). (להרחבה: שו"ת מניעת הריון, הרב אריה כ"ץ, מכון פוע"ה)

בכל זה יש להיזהר מפעולות בלתי הפיכות שיש בהן נטילת ההשגחה הפרטית לידינו! (הרב יוסי איתן)

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: שבת בשבתו

מקור: פרשת אמור - הרב יוסי איתן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה