חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להדביק פלסטר (אגד מדבק) במקום שיש בו חתך או פצע?

תשובה:

מותר בשבת להדביק פלסטר (אגד מדבק) במקום שיש בו חתך או פצע, ואף מותר להסיר את הנייר הדבוק בצדדי האגד, אולם לא ישים בתוכו חומר ריפוי. כמו כן מותר להסירו בשבת אם אין חשש שייתלשו שערות.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב, לו, טו

תשובה נוספת:

תחבושת שהודבקה (מבעוד יום) בפלסטר כדי להדקה, אסור להסיר בשבת, אבל אם התחבושת מפריעה לאדם במקום הימצאה, מותר לחותכה דרך קלקול, גם אם יצטרך להשתמש במספריים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ה, סעיף כ"ט.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה