חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילדים לעשות אהל בשבת?

תשובה:

יש להזהיר ילדים אשר הגיעו לחינוך שלא לפרוש שמיכה וכו' על מנת להסתופף תחתיה, כיוון שיש בזה איסור עשיית אהל, גם אם לא עשו מחיצות. אם בנו את האהל אסור לפורקו בשבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ט סעיף יב וראה שש"כ כד, ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה