חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ידליקו נרות שבת חיילים הנמצאים בשדה, אוהל וכו'?

תשובה:

חיילים הנמצאים בחזית, באוהל וכו' במקום שיש סכנה בהדלקת אש, לא ידליקו נרות אלא יצאו ידי חובה בתאורת חשמל, בטריה וכו' אשר ידליקו למטרה זו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן רסג סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה