חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הטעם למנהג לאכול אוזני המן בפורים?

תשובה:

המילוי שלהם מוסתר, זכר לנס הנסתר שהיה בפורים.

ובטעמי המנהגים ערך פורים אות ג כתב בשם
מטעמים, שהטעם שקוראים לאזני המן "המן תש" לרמוז לדברי המדרש
"שכיון שראה המן שלושה אבות מיד תש
כוחו, ונאמר תהלים עה, יא וכל קרני רשעים
אגדע, זה .תרוממנה קרנות צדיק, זה
מרדכי, ולאזני המן יש שלוש קרנות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: פורים, חודש אדר עמוד רה

תשובה נוספת:

אזני המן הנקראים "המן טאש", שיש להם שלשה קצוות להזכיר לנו מה שאמרו
חכמינו על הפסוק (אסתר ו א) "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"
נדדה שנתם של שלשת אבות העולם ממערת המכפלה (ראה ילקוט
שמעוני שם) ובזכות שלשה אבות אלה תש כוחו של המן ועל כן קוראים להם גם "המן תש".

פוסק: הרב אהרון זכאי

ספר: אוצרות האגדה - דרשות למועדים

מקור: פרק סב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה