חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הנוסע נסיעה ארוכה בלילה באוטובוס או במכונית צריך לומר קריאת שמע כאשר מתכנן לישון בנסיעה?

תשובה:

הנוסע נסיעה ארוכה בלילה באוטובוס, במכונית, או ברכבת אם הוא מתכנן לישון בנסיעה (כשהוא נישן לאחוריו) שינה רצופה של חצי שעה ויותר, יברך ברכת המפיל. ואם הוא מסופק אם יצליח להרדם, יהרהר בלבו את ברכת המפיל, אולם את שאר קטעי קריאת שמע שעל המיטה יאמר גם בספק אם יירדם.

פוסק: הרב שמעון יוחאי יפרח

ספר: שכב כארי

מקור: פרק ט סעיף א וראה גם שו"ת באר משה ח"א סימן קפ וביאור הלכה סימן רלט ד"ה סמוך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה