חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עמדת ההלכה בעניין תקשור עם אוטיסטים?

תשובה:

בימינו לא מצינו אצל גדולי ומאורי ישראל בכל הדורות כולל החיים איתנו, שיחסו לזה חשיבות או אמת בדברים, וכך אנו צריכים לנהוג באותה תמימות דעים לא להתיחס ולא לשלול. למעט מה שראיתי בדרך
שיחה בשם הגרח"ק שליט"א שנשאל בזה וענה שטותים והבלים יעו"ש עוד בזה.
מ"מ המבקשים לזכות הרבים בזה, כדאי שלא יעשו זאת בדרך כזו ק"ו שרוב הדברים שם המה בדרך הפחדה ואימה ולא חסר בזה מעין חילול השם (ועיין בסנהדרין צז).

פוסק: הרב חנן אפללו

ספר: שו"ת אשר חנן

מקור: חלק ח סימן כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מוגבלויות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה