חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם סוכן נסיעות חייב לפצות נוסע שקנה אצלו כרטיס טיסה, כולל אוכל כשר, אולם בםועל לא קבל אוכל כשר בטיסה.ץ

תשובה:

סוכן נסיעות חייב לפצות נוסע שקנה אצלו כרטיס טיסה, ואף הזמין אוכל כשר, אולם בפועל לא קבל אוכל כשר בטיסה. ואין הסוכן יכול לטעון שהאשמה מוטלת על חברת התעופה, כיון שהנוסע דרש תנאי זה מהסוכן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן קפג סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה