חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת בשבת אוכל לדגים הנמצאים באקוריום?

תשובה:

מותר לתת בשבת מזון - אוכל לדגים הנמצאים באקוריום כיון שמזונותם עליך. מאידך אם אין חשש שימותו כתוצאה מאי נתינת מזון אזי יש להימנע מכך.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק ד' הלכות טוחן סעיף יב' ס"ק יב (וראה שלחן שלמה סימן שכד' אות ה), ילקוט יסוף שבת כרך ד סימן שכד סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה