חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה בבית חולים לעשר את האוכל בשבת?

תשובה:

חולה שאין בו סכנה הנמצא בבית חולים בשבת, ויודע שמאכילים אותו אוכל טבל, ואין לו אוכל מעושר למחייתו, מותר לו לעשר את האוכל, מאשר לאכול ספק טבל. דין זה תקף גם להפרשת חלה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ, סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה