חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשכור אולם לתפילות הימים הנוראים, במקום הצמוד לכנסיה?

תשובה:

אסור לשכור אולם לתפילות הימים הנוראים, במקום הצמוד לכנסיה.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: או"ח סימן ד סעיף י

תשובה נוספת:

אסור לשכור מנכרים חדרי מגורים, או חדר, אולם וכו' לצורך לימוד בבניין השייך לעבודה זרה של נוצרים, גם אם הוא בניין נפרד ממקום תפילתם, וכן אסור לילדים לשחק באולם השייך לבית תפילתם.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: עניני יו"ד סימן כז סעיף יא. וראה אגרות משה יו"ד ח"ג סימן עז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עבודה זרה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה