חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לטלטל אולר שיש בו מספריים?

תשובה:

מותר בשבת לטלטל אולר שיש בו מספריים כדין כלי שמלאכתו להיתר. אולם, אם רוב חלקי האולר אסורים בשימוש הרי האולר נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק יט סעיף מה וראה שש"כ פרק כ סעיף פא

תשובה נוספת:

אולר שיש בו גם חלקים נוספים, כגון, מספרים, גוזז צפורניים וכו', יהיה מותר לפתוח בעזרת הסכין  שבאולר שקית חלב וכו' ובתנאי שלא יפתח באולר את החלקים האסורים.

פוסק: הרב ישראל שריקי

ספר: עונג שבת

מקור: פרק י סעיף י וראה חזון עובדיה שבת ח"ג עמוד קלד הלכה יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה