חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שנתן כלי לתקן, והאומן קלקלו- האם האומן חייב?

תשובה:

מי שנתן לאומן לתקן כלי, או שעון לשען וקלקלו, וכן אם מסר בגד למכבסה והבגד ניזוק, יהיה חייב האומן בנזק כיוון שהאומן מקבל שכר על עבודתו הרי דינו כשומר שכר שחייב אפילו באונס.
וכן מי שמסר רכב לתיקון, והמוסך לא ביצע  חלק מהתיקונים שהיה עליו לעשות יהיה חייב בנזק.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק ו סעיף א

תשובה נוספת:

אומן  שאינו מומחה המקבל שכר על עבודתו, וגרם נזק לבעלים, כגון שטחן חיטים שלא כראוי, או אופה שקלקל את הפת וכו', חייב לשלם את את שווי הנזק.
אם הוא אומן מומחה המקבל שכר, אם הזיק בפשיעה חייב לשלם שווי, ואם שלא בפשיעה חייב לשלם מה שקלקל.

פוסק: מפעל מאור החושן - הרב יחיאל ליברמן עורך ראשי, וצוות רבנים

ספר: הלכה פסוקה

מקור: פרק ד סעיפים א ב וראה שו"ע סימן שו סעיף ד. וראה כאן בפרק ג לגבי השבח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה