חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין כאשר השוכר אינו יכול לצאת מהדירה כדרישת השוכר מחמת אונס?

תשובה:

נכון שהמשכיר ינהג לפנים משורת הדין, ולא יוציא אותו עד חלוף סיבת האונס שבגינו מבקש שלא לצאת.

פוסק: הרב שמואל יהודה בריסק

ספר: משפט שי - חושן משפט

מקור: שכירות פרק ה סעיף סב, צו, צז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה