חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמתארח אצל אחר מה דינו לגבי הדלקת נר חנוכה?

תשובה:

מי שמתארח בבית של אחרים בחנוכה, ואין בני ביתו מדליקים גם עבורו, צריך להשתתף עם המארח בהוצאות השמן או הנרות לפחות בפרוטה. מאידך רשאי המארח לוותר לו על סכום ההשתתפות, אבל אז צריך להקנות לו את את חלק מהשמן במתנה, או על ידי שיגביה את השמן או בקנין סודר. למנהג האשכנזים אם יש לאורח נר או שמן אזי עדיף שידליק בעצמו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק ט' סעיף יב

תשובה נוספת:

המתארח בבית אחרים אפילו ליום אחד, זה מקום הדלקתו. כגון מי שבא לשבת לבית הוריו.
דהיינו ששוהה שם מעין בדרך של קביעות, שסועד וישן שם באותו לילה ואם נמשכת שהותו שם עד תחילת הלילה הבא כפי שמצוי במוצאי שבת, טוב שידליק שם ולבד שישהה שם חצי שעה לאחר הדלקתו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים חנוכה פרק יד סעיף יח ובהערה לג וכן סעיף יט ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה