חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על מה צריך להקפיד, המתארח בשנת שמיטה?

תשובה:

בימינו שמיטה היא מדרבנן ולכן, יקפיד המתארח שיאכל לפחות גידולים של 'היתר מכירה', וכן יקפיד שלא לאכול חרקים, חלילה, שבזה יש איסור דאורייתא.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות מצוות התלויות בארץ, הלכות שמיטה. סעיף ל"א.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה