חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה אורך השרוול שגבר צריך להקפיד עליו?

תשובה:

לגבי הליכה במשך היום, אין דין שמחייב שרוול ארוך, אלא אם כן מטעמי צניעות טוב לנהוג בהתאם. לגבי תפילה, אם אדם רגיל לעמוד מול אנשים גדולים בשרוול קצר אזי יהיה מותר לו להתפלל כך.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימן יב וראה משנה ברורה סי'ב, ס"ק א.

תשובה נוספת:

 שליח ציבור שלובש חולצה קצרה עם שרוולים קצרים עד שגם חלק מהזרוע שבין המרפק לכתף מגולה, לכתחילה לא יעבור לפני התיבה מפני כבוד הציבור (אלא אם  מכוסה הזרוע עד המרפק), ולכן  יתעטף בטלית ויכסה זרועותיו, ואם אין שם טלית, אפשר להקל שיהיה שליח ציבור גם כשלובש חולצה קצרה. מי שלובש מכנסים קצרים וירכיו ושוקיו מגולים ילבש כראוי לפני היותו שליח ציבור.


פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן נג סעיפים יא- יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה