חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם זר להשתמש באור מדרגות של בניין שהוא לא גר בו?

תשובה:

כאשר אין איסור מפורש להכנס לחדר המדרגות, אזי ייתכן שיהיה מותר להשתמש באור חדר מדרגות לשימוש מועט כיוון שגזילת דבר מועט מותרת, אולם ראוי להימנע מכך. אומנם כשיש צורך גדול כגון צורך רפואי או גשם חזק כיוון שיש סבירות שבמקרים אלה דיירי הבית מסכימים.

פוסק: הרב אלחנן פרץ

ספר: חוקי הכסף

מקור: פרק ג סעיף ג -ד וראה שו"ע סימן שנט סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה