חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לסגור אזעקה שהופעלה בשבת במכונית החונה בשכונת מגורים?

תשובה:

אזעקה של מכונית החונה בשכונת מגורים אשר בגלל תקלה או מטעמי בטיחות וכו' הופעלה בשבת, וגורמת נזק והפרעה משמעותית לזקנים, חולים ולאחרים, מותר לכבות אותה בסדר העדיפות הבא:
גוי, אם אין גוי יבקש מקטן, ואם אין גוי ולא קטן אפשר ללחוץ על הכפתור בשינוי.

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן יא' וראה שו"ע סימן שכח, סעיף יז וברמ"א, וכן במערכי לב עמודים רצב-רצד ובמקורת נוספים בפלא יועץ.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה