חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להחזיק ביד אחת את ארבעת המינים?

תשובה:

יש ליטול את האתרוג ביד שמאל ואת  אגודת הלולב, ההדס והערבה ביד ימין. אומנם יש הפוסקים שאם נטל את כל ארבעת המינים ביד אחת יצא ידי חובה, אולם ביום הראשון של סוכות יחמיר' ואם נטל ביד אחת יחזור ויטלן בלא ברכה.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: סוכות שער י' סעיף יד . ובמילואים סימן טו בשם הגרי"ש אלישיב בעת ההושענות אפשר ביד אחת. וראה שולחן ערוך ומשנה ברורה סימן תרנא' ס"ק טו'.

תשובה נוספת:

גם בשעת הקפת הבימה בעת ההושענות יזהר להחזיק  את ארבעת המינים בשתי ידיו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: סוכות פרק יא ארחות הלכה סעיף 74

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה