חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות שימוש באחיזת עיניים על מנת להוסיף שמחה?

תשובה:

אחיזת עינים מותרת רק אם  גם יראה לצופים בו באיזה אופן הוא עשה את מעשיו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: יורה דעה סימן רעג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה