חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה יכולה לטבול עם אטמי אוזניים?

תשובה:

כאשר יש חשש רפואי לבריאות האוזן, אפשר להכניס לאוזן צמר גפן טבול בשמן סטירילי, ווזלין או שמן דגים, ובתנאי שהצמר גפן לא ייראה מחוץ לאוזן וגם תלך עם צמר גפן בעת הליכתה ובחזרתה מהמקווה.
אטמי אוזניים מותר לשימוש במצב של דיעבד דבדיעבד אולם בתנאי שלא ייראו בחוץ, ובעת הצורך תחתוך, וכן תלך ותחזור איתם מהמקווה.
יש אפשרות שהבלנית תטבול ידיה במקווה ותניח את האצבעות שלה ברפיון באוזני הטובלת.

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק יג - אוזניים שאלה ב

תשובה נוספת:

במקום צורך גדול יכולה לטבול עם צמר גפן או שעווה הנמצאים בעומק אוזניה, כך שלא ייראו.
כמו כן ניתן להכניס לתוך האוזן צמר גפן עם שמן לדחיית המים, מספר ימים לפני הטבילה ולאחריה.

פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חציצה עמוד 338, 361-362

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה