חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש באטמי אוזניים העשויים משעוה וכו'?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת באטמי אוזניים גם אם הם עשויים משעוה וכו' ואפילו שמורחים אותם לכל שטח נקב האוזן, אין בזה משום איסור ממרח. וכן מותר להשתמש באטמים העשויים מפלסטיק ללא תוספת שעוה.  ומותר להשתמש  בפתילות צמר גפן שהוכנו מבעוד יום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יד סעיף מה ויש חולקים שם לגבי אטמים משעוה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה