חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר מברך על החלה בשבת יבצע קודם את החלה העליונה או את התחתונה?

תשובה:

כאשר מברך על החלה בשבת לא משנה אם יבצע קודם את החלה העליונה או את התחתונה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת מעין אומר בעריכת הרב יהודה נקי - מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף

מקור: חלק ב סימן סד

תשובה נוספת:

יניח את החלה שרוצה לבצוע קרוב יותר אליו ולאחר הברכה יבצע אותה.
לפי הרמ"א בציעת החלה התחתונה הינה רק בליל שבת, אבל בליל יום טוב ובשבת בבוקר יבצע את העליונה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רעד סעיף א וברמ"א, מ"ב ס"ק ה

תשובה נוספת:

יש לבצוע רק אחרי סיום ברכת המוציא, ויש שעושים סימן בחלה לפני הברכה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן קסז ס"א בהג"ה ומ"ב ס"ק ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה