חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כאשר התחילו להתפלל מנחה מאוחר, האם מותר שהש"ץ יתחיל להגיד שמונה עשרה עד קדושה?

תשובה:

אם הצבור איחר בתפילת מנחה, ולכן יש להניח שהש"ץ שיסיים את חזרת הש"ץ אחרי השקיעה, אזי במקרה זה עדיף שהש"ץ יתחיל מיד את תפילת שמונה עשרה בקול רם עד אחרי קדושה, ואחר כך יתחיל הציבור להתפלל בלחש בין בימי חול בין בשבת.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה, פרק יג סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת מנחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה