חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאחסן בתוך ארון קודש שופר, יין להבדלה וכו'?

תשובה:

מותר להניח בתוך ארון קודש, תפילין, טלית, תשמישי קדושה, שופר, יין להבדלה או לסגולה.  הגם שלכתחילה עדיף להניחם בחלק התחתון של  הארון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קנד סעיפים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ארון קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה