חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאיחר להגיע לסיום מסכת בתשעת הימים יהיה רשאי להשתתף בסעודה בה אוכלים בשר?

תשובה:

מי שבא בתשעת הימים לסעודת סיום מסכת אחרי שגמרו את הסיום, וכבר יושבים ואוכלים, רשאי לאכול בשר שהרי סוף סוף הסעודה נקראת סעודת מצווה.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: הלכות בין המצרים - קובץ הלכות בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק ט סעיף לה וראה בהערה לו לגבי סיום בתענית בכורות בערב פסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעת הימים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה