חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקוצץ עץ מאכל שמאפיל על ביתו?

תשובה:

אילן מאכל המזיק לבית או שמאפיל על החלון בביתו, מותר לקוצצו.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק ה סעיף ו

תשובה נוספת:

יש שכתבו שאם אפשר למנוע את האפלת החלון על ידי קציצת הענפים בלבד, אזי יקצוץ רק את הענפים אף על פי שבמשך הזמן הענפים יגדלו מחדש ויצטרך לחזור ולקצץ.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק ה סעיפים ו-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עצים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה