חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר אין עשרה איש בסעודת שבע ברכות אולם יש "פנים חדשות" מברכים שבע ברכות?

תשובה:

כאשר אין עשרה איש בסעודת שבע ברכות, אולם יש "פנים חדשות" מברכים רק את ברכת "אשר ברא".
אולם כאשר יש רק שלושה אנשים (כולל החתן עצמו) אין מברכים "אשר ברא".

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק ב פרק יד סעיף קיד-קטו והערה 273 וראה יביע אומר ח"ג סעיף יא. והגרי"ש אלישיב חולק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה