חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שמברך ברכת המזון בעל פה ואינו יודע לומר "רצה והחליצנו" בעל פה?

תשובה:

מי שמברך ברכת המזון בעל פה ואינו יודע לומר "רצה והחליצנו" בעל פה ואין בידו סידור או מי שיקריא לו, יברך כרגיל ללא "רצה". (לכל הפחות יגיד את המשפט: רצה והחליצנו ביום השבת הזה".

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קפח סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה