חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם המקדש אינו יכול לשתות את היין לאחר ברכת הקידוש?

תשובה:

לכתחילה על המקדש לשתות יין בשיעור של "כמלוא לוגמיו". מי שאינו יכול לשתות כמות זו, יטעם מעט מן היין ואחר כך יתן לאדם אחר לשתות כמלוא לוגמיו, ובדיעבד יצא ידי חובה אף אם התחלק עם חברו בשיעור "כמלוא לוגמיו" ובתנאי שישתו תוך  שתי דקות. (ולכל היותר 4 דקות).
אם המקדש אינו יכול לשתות יין כלל וכלל, יקדש על פת או שיקדש אחד מן המסובים שיכול לשתות כשיעור, והוא יכוון לצאת בקידוש שלו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מח סעיפים יד, י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה