חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין 4 כוסות למי שאסור לו לשתות יין?

תשובה:

מי שאסור לו לשתות יין וגם לו מיץ ענבים מפני שמזיקו, ישמע את הקידוש ואת שאר הכוסות מפי העורך או אחר אשר יכוון להוציאו ידי חובה. ואם אפשר יטעם מעט.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: פסח סימן תעב סעיף ט וראה עוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה