חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין ארבע כוסות למי שאסור לו לשתות יין?

תשובה:

מי שאסור לו לשתות יין וגם לא מיץ ענבים מפני ששתיתם מזיקה לו, ישמע את הקידוש ואת הנאמר לפני שאר הכוסות מפי העורך או אדם אחר אשר יכוון להוציאו ידי חובה. ואם בכל זאת הדר אפשרי יטעם מעט.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: פסח סימן תעב סעיף ט וראה עוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה