חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעת כתיבת סיום ספר תורה מותר לכבד נדיב / תורם בכתיבת אות למות שאינו שומר תורה ומצוות?

תשובה:

בעת כתיבת סיום ספר תורה מותר לכבד נדיב / תורם בכתיבת אות למרות שאינו שומר תורה ומצוות, בצורה זו שימלא בדיו את החלל של השרטוט של האות ויזהר שלא יגע בקולמוסו במסגרת של האות אלא בחלל בלבד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן קנג בשם הרב נפתלי נוסבוים

תשובה נוספת:

לאחר שהתורם ימלא את החלל של האות, הסופר יחזור ויעבור מלמעלה על האות שכתב התורם.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן קנג בשם הרב יעקב מאיר שטרן וראה שם מי שסובר שימחקו ויכתוב הסופר שוב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה