חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפעיל לפני שבת מכשיר אינטרקום בחדר תינוק?

תשובה:

מותר להפעיל לפני שבת מכשיר אינטרקום בחדר תינוק, וטוב לכסות את המקרופון כאשר ההורים מדברים עם התינוק בעת שהם נמצאים בחדרו, וכשיוצאים מחדרו יסירו את הכיסוי.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק יג או"ח סימן יז וראה גם הליכות עולם למרן הרב עובדיה

תשובה נוספת:

מותר להפעיל לפני שבת מכשיר אינטרקום בחדר תינוק, ולמרות שבשעה שנכנסים לחדר של התינוק הדיבור של ההורים מפעיל את האינטרקום אין בכל בעיה הלכתית.

פוסק: הרב ישראל שריקי

ספר: עונג שבת

מקור: פרק יא סעיף יח וראה ילקוט יוסף שבת כרך ה עמוד תג הלכה ד מהדורת תשנ"ד

תשובה נוספת:

מותר להניח מכשיר אינטרקום המופעל מערב שבת בחדרו של הילד על מנת שההורים יוכלו לשמוע את המתרחש בחדרו, ויוכלו לבוא לעזרתו ולטפל בו בעת הצורך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון עניני חשמל סעיף נא עמוד תשעו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה