חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים ידי חובה כשאוספים כסף ביום י"ד עבור עני שגר בכרכים?

תשובה:

א. העני צריך לבוא ביום י"ד לפרזים שיהיה לו דין פרוז בכדי שיוכלו לקיים מצוות מתנות לאביונים כדין.
ב. כיוון שמטרת מתנות לאביונים היא כדי לקנות צרכי סעודת הפורים, על כן חובה למי שמחוייב בסעודה היום ועל כן צריך לתת לבן י"ד שמקיים היום סעודת פורים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קמו
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, קונטרס ימי הפורים עמוד פ"ה
הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א, הוראות שנכתבו לקופת הצדקה דהעיר ב"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה