חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני איסור אכילת כלאיים?

תשובה:

"אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ, בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם, שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם, וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ" (ויקרא יט,יט). 

"לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם, פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם" (דברים כב,ט).

שלושה סוגי כלאיים קיימים בגידולי קרקע: 1. כלאי זרעים (ירקות או תבואה ממינים שונים שנזרעו יחד, ללא הפרדה ביניהם). 2. איסור הרכבה של מינים שונים יחד. 3. כלאי הכרם (ירקות או תבואה שנזרעו בסמוך לגפנים).

כיוון שספר זה דן רק בהלכות הקשורות לאכילה, לא נדון בהלכות כלאיים המרובות, אלא רק באיסורי האכילה הנובעים מהלכות אלו.

איסור הרכבת כלאיים בעצי פרי נלמד מאיסור כלאי זרעים, ולכן חלק מהדינים בשני איסורים אלו חופפים.[1] 

כלאי זרעים, וכן פירות מעץ מורכב, אף שנעשה בהם איסור, הרי הם מותרים באכילה.[2] לכן לא מוטלת על הקונה בשוק חובה לברר אם פירות או ירקות אלו גדלו בהיתר מבחינת איסורים אלו.

לעומת זאת, בכלאי הכרם למדו חכמים מלשון הפסוק "פן תקדש" (דברים כב,ט), שכלאי הכרם אסורים בהנאה כהקדש.[3] ממילא, כל גידולי ירקות או תבואה שגדלו בכרם ענבים, בין של יהודי ובין של גוי, הרי הם אסורים באכילה ובהנאה, וכן גם הכרם עצמו נאסר. בארץ הדבר מצוי בכרמים של הערבים. לכן הקונה ענבים או ירקות ישירות מחקלאי ערבי, עליו לברר שאין בהם חשש לכלאי הכרם. הקונה בשוק, ואין זיהוי על מקורם של הפירות, יכול לסמוך על הכלל שהולכים אחר הרוב, ולהניח שהפירות שבידו הם מהרוב שאינו כלאיים.

בחוץ לארץ – מהתורה איסור כלאי הכרם הוא רק בארץ ישראל. חכמים אסרו את כלאי הכרם גם בחו"ל, הן בזריעה והן באכילה של הירקות והענבים שגדלו בכרם באיסור. כל זאת, כאשר האיסור הוא ודאי, דהיינו כשרואה שהגוי קוטף את הפרי מתוך הכרם האסור בכלאיים. אך אם קונה ממנו מחוץ לכרם, אינו חייב לברר אם מקורם הוא בכרם האסור. למנהג האשכנזים, אפילו כאשר הכרם זרוע בבירור בכלאיים מותר לאכול ממנו בחו"ל, והאיסור הוא רק כאשר זרעו בבת אחת שני מיני זרעים יחד עם זריעת הגפן.[4][1] רמב"ם הלכות כלאיים א,ה.

[2] שם הל' ז.

[3] בבלי חולין קטו,א; רמב"ם שם ה,ז.

[4] רמב"ם שם ח,יד; שולחן ערוך יו"ד סימן רצו,סט והגהת הרמ"א שם.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כלאים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה