חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו תבואה נכללת בהגדרה של "איסור חדש"?

תשובה:

תבואת מיני דגן שנשתרשה בקרקע לפני ששה עשר בחודש ניסן של השנה החולפת, ונקצרה לפני פסח בשנה זו, נקראת " תבואה חדשה " או "חדש ", ואסורה באכילה עד תחילת ליל ששה עשר בניסן של השנה הבאה, ובחוץ לארץ עד יח' בניסן.
בשעת הדחק, ניתן להסתמך על מי שמקל להתיר גם אם נזרעה שלושה ימים לפני טז' בניסן.
תבואה של נכרי הגדלה בחוץ לארץ, רבים אינם מקפידים בזה לגבי איסור חדש והקלו בשעת הצורך. אולם טוב להחמיר בזה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ז' סעיפים א-ג וראה שם בהערות.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה