חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על איזה איסור עובר מי שמחניף לאדם אחר?

תשובה:

אדם המחניף לאדם אחר, עלול לעבור על מספר איסורים, כגון: לא תחניפו את הארץ, ביטול מצוות הוכח תוכיח את עמיתך, לפני עור לא תתן מכשול, מדבר שקר תרחק.

פוסק: הרב דוד אריאב

ספר: לרעך כמוך

מקור: חלק א פרק א וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנופה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה