חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מעשר כספים לאירגונים המספקים לנצרכים מזון, הלבשה, פדיון שבויים' עזרה ראשונה ועוד?

תשובה:

מצווה לתת ממעשר כספים לאירגונים שונים כגון: המספקים לנצרכים מזון, הלבשה, או אירגון העוסק פדיון שבויים וכן לאירגון המקרב רחוקים, אירגון ביקור חולים, קרן שמיטה.
וכן מותר לתת ממעשר כספים לאירגון המגיש עזרה ראשונה, כגון, "הצלה" "מגן דוד".

פוסק: הרב שמואל ברונשטיין

ספר: הלכות מעשר כספים

מקור: פרק כ

תשובה נוספת:

נתינת תרומה כספית לאגודה למלחמה בסרטן, ונחשב הדבר לצדקה.

פוסק: הרב רפאל כדיר צבאן

ספר: נפש חיה

מקור: חלק א מערכת מ"ם עמוד קכ, ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה