חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הא מותר לעשות אירוסין בימי ספירת העומר?

תשובה:

מותר לערוך אירוסין ולעשות תנאים בימי ספירת העומר. וכן מותר לעשות סעודה לכבוד האירוסין. אולם אין לעשות ריקודים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, ספירת העומר פרק סה סעיף כח וראה שו"ע סימן תצג ס"א וס"ק ג

תשובה נוספת:

מותר לשיר שירי שמחה בסעודת תנאים בספירת העומר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק אחד עשר סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה