חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים רשאיות לבצע את בדיקת חמץ?

תשובה:

אשה היודעת את מהות בדיקת חמץ נאמנת לומר שביצעה את הבדיקה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ד סימן יב וראה שו"ע תלז ס"ד ותשובות והנהגות חלק ב סימן ריד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה